Artikkel i "Fagbladet Økologisk Landbruk" Skriv ut
Skrevet av Kim Gebecke   
tirsdag 29. november 2011 19:56


Vi ønsker å si til alle at vi har skrevet en ny artikkel og den kommer i trykk på 2400 eksemplarer i "Fagbladet Økologisk Landbruk" som blir utgitt av Norsk Landbruksrådgivning.

Vi har skrevet om både tradisjonelt og økologisk dyrkning.
Hampplanta sine agronomiske kvaliteter. Hvilke agronomiske fortrinn hamp har, med henvisninger til forsøk og erfaringer. Eksempler på hvordan dyrking av hamp kan ha funksjon i vekstskifte med andre kulturer. Eksempler på gode vekstskifter med hamp? Om det er en næringskrevende vekst. Er man avhengig av husdyrgjødsel? Fungerer grønngjødsel som forkultur? Hvordan er den som forgrøde for andre vekster? Hvilke kulturer egner seg spesielt godt etter hamp? samt eventuelle problemer som kan oppstå under vekstperioden.
Fagbladet ble trykket forrige mandag så det er like rundt hjørnet.