Hampkultivasjon i verden i år 2000 med eller uten lisens Skriv ut
Skrevet av Kim Gebecke   
søndag 01. august 2010 10:47

Hampkultivasjon i verden i år 2000 med eller uten lisens

 

Det vi vet er at det i dag blir dyrket hamp i alle land i EU untatt i Norge. Hvor mye hamp som blir dyrket i 2010 er det ikke like lett å finne ut av, siden dyrkningen har eksplodert. Så bare for å gi en oversikt bruker vi fremdeles disse tallene fra 2000 for i gi litt innsikt. Vi prøver å finne gjeldende tall for 2010, disse vil komme løpende.


Østerrike 700 ha Irland Forsøksstadium
Kina Svært mye Jamaica Forsøksstadium
Danmark Tillat 2001 Polen 40.000ha
England 2.425ha USA Forsøksstadium
Frankrike 12.000ha New Zeland Oppstart
Tyskland 4.000ha Romania 1.000ha
Ungarn 6.000 Russland ?
Italia Oppstart Ukraina 1.500ha
Nederland 1.100ha Sveits 250ha
Australia Oppstart Jugoslavia 1.500ha
Canada 1.200ha Spania

2.000ha

Finland 1.300ha Japan 12.5ha
Sverige Tillatt i 2003 Norge

Ikke tillatt ennå

 


Sammendrag av Stuart Carpemters (Britisk Fiberkonsulent) presentasjon for den nordamerikanske industrielle hamprådsamling, november 1998, angående industriell hampdyrking i Europa.

EU subsidierer i dag 625 til 1000 kr/da for industriell hamp. Produksjonen stiger enormt. Fra 1994 til 1998 steg produksjonen fra 40.000da til 160.000da. Disse tallene samsvarer ikke helt med foredlingstallene, da spanske bønder produserer for å motta subsidier. Den samlede spanske produksjonen er på ca. 8.000 da.

I dag finnes det ca 15 foredlingsfabrikker i Europa med hovedfeste i Holland, Tyskland, Storbritannia og Polen. Hamp blir kuttet med en vanlig forhøster eller en importert hampinnhøster. Mest vanlig er det å bruke margen og barken. I løpet av 1998 ble det solgt ca 23.400.000 kg marg som hestebedding. Margen absorberer mer fuktighet og støver ikke slik treflis gjør. Da slipper dyrene å bli plaget av astma eller lignende, og det komposterer på ¼ av tiden som treflis ville brukt. Markedet for fuglestrø, kattestrø, samt byggematerialer er økende, i tillegg blir det brukt mye som isolasjon. Når det gjelder barken (basten) blir dette brukt til produksjon av pengesedler, sigarettpapir, fyllmasse i plastikk, tekstiler og bøker.

Prosessen for separering av fibre til å lage papirmasse krever mindre bruk av kjemikalier, men bruker lengre tid på å tørke i forhold til papir laget av tre. Hampepapiret tåler mer enn trepapir, og det holder seg hvitt i flere hundre år og har en konkurransedyktig pris.

Industriell hamp har ingen psykoaktive egenskaper i følge definisjonen til EØS. Innholdet av Tetra-Hydro-Cannabinol (THC), det psykoaktive stoffet i hamp, skal være mindre enn 0.2%.
Sist oppdatert søndag 12. september 2010 22:27