Historikk

Hamp i Norge

At hamp har lange tradisjoner i norsk jordbruk er det ingen tvil om. Noen pollenanalyser antyder at det kan ha vært dyrket hamp i Norge allerede før begynnelsen av vår tidsregning, men det er først fra vikingtiden vi har håndfaste beviser på kjennskap til hamp.

I Osebergfunnet som dateres til 850 e.Kr. ble det funnet fem hampefrø. Etter hvert skulle hampetauet få stor betydning for vikingene, og det spekuleres i om det var vikingene som introduserte hamp på østkysten av Nord-Amerika.

I Norge har nok aldri den hjemlige produksjonen av hamp overgått importen, men det må likevel ha blitt dyrket betydelige mengder hamp her. Planten nevnes i litterære kilder fra middelalderen, og har gitt opphav til stedsnavn så vel som språklige uttrykk som "inn i hampen".

På 1200-tallet var det vanlig med klær av hamp, og i en overenskomst mellom kongen og erkebiskopen fra 1273 nevnes hamp blant kulturvekstene det skulle betales tiende for.

På 1700-tallet var det vanlig at norske gårdsbruk hadde en egen hampeåker. I innlandet ga planten først og fremst tekstiler, mens man ved kysten brukte fibrene til snøre, tau og fiskegarn. Det er rapportert om dyrking så langt nord som Velfjord i Nordland, og i de nordligste fylkene kom hampen via handel.

På 1800-tallet oppfordret myndighetene til økt hampedyrking, og lyktes ganske så bra med det. Men da skipsfarten endret seg fra seilskip til dampskip på begynnelsen av 1900-tallet, ble behovet for hampefibrer betydelig mindre.

Etter andre verdenskrig har den norske importen av hamp vært ganske liten, og på 1960-tallet ble dyrkingen forbudt i kjølvannet av nye narkotikalover.

 

På gule sider er det oppført 25 steder som er oppkalt etter hamp. Kanskje et sted nær deg? send oss gjerne info.

 

Hos Riksantikvaren er hamp nevnt i flere fredete sammenhenger:


Gravfelt.Hampebakken.Iveland.AustAgder.
Hampehaugen.Lyngdal.Vest-Agder.Link.

Hampåkeren.Bosetning/aktivitetsområde.Sørfold.Nordland.  


Her er bøker som Riksantikvaren har.