1926 "Dyrk lin og hamp til selvhjælp i Norge" L. Scmidtnielsen.

Her er land at rydde.
Her er jord at dyrke.
Mands og kvindevirke
Med lin og hamp
Kan øke Norges styrke.
Tronhjem 1923 L. Scmidtnielsen.
Denne ble først utgitt i 1828 og den ble trykt på gotisk. Denne har vi også fotokopiert.
FNH var på Nasjonalbiblioteket 12.07.2010 og fikk lånt "Dyrk lin og hamp til selvhjælp i Norge". 38 sider. Vi har kopiert denne, så viss det er noe dere lurer på angående denne bok så er det bare å spørre.