24.06.2010.FNH avslører: Regjeringen skuffer norske bønder

FNH Avslører: Regjeringen skuffer norske bønder

Helse- og omsorgsdepartementet har snudd i spørsmålet om norsk dyrking av industrihamp.
- Det er skuffende at regjeringen opprettholder et forbud som er innført på feilaktig grunnlag og ødelegger for grønne arbeidsplasser, sier formann Kim Gebecke i Foreningen for norske hampebønder.

I fjor bestilte Helse- og omsorgsdepartementet en utredning om lovlig dyrking av industrihamp i Norge. I februar leverte Legemiddelverket og Mattilsynet en utredning som støttet hampedyrking og la frem nødvendige lovendringer for at Norge, som siste land i Europa, skal oppheve forbudet mot hampedyrking.

Foreningen for norske hampebønder og Miljøpartiet De Grønne i Bergen ba i et brev til minister Anne Grete Strøm-Erichsen om fortgang i saken, men nå har departementet plutselig snudd, og avviser hampedyrking.

- Når hele Europa klarer å skille mellom industrihamp og marihuana, er det ingen grunn til at Norge skal rote sammen begrepene. Norske bønder står klare til å ta del i den miljøvennlige hampeindustrien, men blir nektet retten til å dyrke en tradisjonsrik plante i det norske jordbruket, sier formann Kim Gebecke i Foreningen for norske hampebønder, og fortsetter:

- I svarbrevet fra Helse- og omsorgsdepartementet blir ikke økologiske hensyn nevnt med ett ord, enn si hensynet til bønder. Det virker som departementet hovedsakelig tenker penger på en meget kortsiktig måte fremfor å investere i en miljøvennlig fremtid. Det er pinlig at norske myndigheter tviholder på løgnen om at industrihamp hører hjemme på narkotikalisten. Industrihamp hører hjemme på norske jorder!

Foreningen for norske hampebønder vil fortsette arbeidet for å få hampen tilbake i jordbruket, og ønsker kontakt med alle interesserte bønder.