09.06.2010.FNH offentliggjør myndighetenes plan for lovlig dyrking av industrihamp.

FNH offentliggjør myndighetenes plan for lovlig dyrking av industrihamp. På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet har Legemiddelverket og Mattilsynet i fellesskap laget en utredning om oppheving av forbudet mot dyrking av industrihamp i Norge.

Utredningen inneholder de nødvendige endringer av lovverket, og alt som mangler er at Helse- og omsorgsdepartementet sender saken til politisk behandling.

Foreningen for norske hampebønder (FNH) er glade for at alt nå er lagt til rette for lovlig hampedyrking, og vi ber helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm Erichsen om fortgang i saken. Vi ser frem til en offentlig høring før forslaget kan bli vedtatt i Stortinget og hampeplanter atter kan dyrkes av norske bønder.

Les utredningen her
Les brevet til helse- og omsorgsministeren fra FNH og De Grønne.

Interesserte bønder kan ta kontakt med FNH.