06.08.2001. Vilkår for dyrking av industriell hamp i Norge. Faglig vurdering av Statens Landbruksdep

Vilkår for dyrking av industriell hamp i Norge.

 


Faglig vurdering foretatt av Statens landbrukstilsyn på oppdrag av Landbruksdepartementet 6. August 2001. Denne vurderingen ble gjort pga. hampestuntet vi gjorde i 2001 etter at Bjarne Håkon Hansen støttet saken vår.