Høsting og videreforedling

Innhøsting av industriell hamp


Innhøstningsmetodene er forskjellige i forhold til sluttproduktet og varier i forhold til klima det blir dyrket i.


Metoder man bruker når man skal ha fiber til finere ting som klær eller andre lignende produkter er man nødt til å høste inn ved høst. Når plantene blomstrer er det på bekostning av fiberkvaliteten og fibrene vil bli grovere. Etter innhøstning på høsten vil videreforedlingsmaskineri være kostbart siden limstoffene i stenglene er vanskeligere å skille fra fibrene en ved innhøstning på vårpart.

Viss sluttproduktet skal være isolasjon eller andre kompositmaterialer kan innhøstningen vente til våren. Da har vinteren tatt mye av jobben og limstoffene sitter løsere slik at fibrene løsner raskere.
Vi har vært og besøkt Roger Olofsson og han gjør nettopp dette og leverer isolasjon, hestestrø og andre produkter. Han har investert minimalt, så at mangel på motaksaparat er et argument for å holde hamp forbudt holder bare ikke lenger.


Hemp Flax startet 1994 med kultivasjon og høsting av 140 hektar hamp i Holland. Bøndene er svært fornøyde med avlingene siden den er ideell for rotasjon av avlinger. Etter å ha testet 50 forskjellige innhøstings- og ballemaskiner det året, kom de fram til at det er behov for nytt innhøstingsmaskineri for den moderne industrien. Hamp Flax oppfant nye, forbedrede maskiner som siden 9. oktober 1999 har vært tilgjengelige på det åpne markedet over hele verden. 3 år etter oppstart dyrker og høster de 2.200 hektar med hamp.
Den viktigste maskinen er en kutter. Denne tre meter brede maskinen kutter de tre meter høye stammene opp til 60 cm, med en kapasitet på 2 - 3 ha i timen. Her ser vi noen av maskinene som produseres av Hemp Flax, www.hempflax.com (flax betyr lin).
Her er en video de har lagd som viser litt om temaet: http://video.hempflax.com/hf_hempthecrop.asp

Manitoba Harvest Hemp Foods & Oils er et stort selskap i Canada. De dyrker mest for frø. Følg denne linken og du vil se bilder og video om hvordan frø blir høstet. Her er også forskjellige statistikker fra Canade.

Her er noen klipp fra Youtube som viser innhøsting:

Hemp harvest - windrowing

1-step spring harvest of industrial hemp(Sverige)

Manitoba Harvest Hemp Foods & Oils - Harvest Video

Hemp harvest(Sverige)

Hanferntemaschine Blücher 02

Harvest of hemp as a biogas substrate(Sverige)

How does a biogas plant work?

Winter harvest of hemp

combining organic hemp in sask.

Hemp processing

Hemp Farming

Innhøstning av hamp SLU (Sverige)

combining organic hemp in sask.

Klipp som viser foredling:

Industrial Hemp Processing IHP

Hempthreads

 

Råtning:


En prosess hvor vann (fuktighet) og mikroorganismer bryter ned barkvev som binder fiber og ikkefiberdeler sammen. Dette gjør det lett å separere fibrene.
1. Duggråtning- Avling blit værende igjen på feltet stående eller liggende og lar rein, dugg/ eller sprinklere gjøre stammene våte. Kan ta fem uker. Fibrene vil bli av en gjennomsnitlig kvalitet og fargen blir lys brun.
2. Vannråtning- Stengel i bunt blir puttet under vann og lar bakterier bryte ned "pectin". Tar fra syv til ti dager og kvaliteten blir bedre.
3. Varmtvannråtning- Stengel i bunt blir puttet under vann i 24 timer, så blir vanner varmet opp i to til tre dager. Gir en veldig fin og rein fiber.
4 Grønnråtning- dette er en en fullmekanisk prosses som hele stilken gjennomgår. Dette blir gjort når fibrene skal bli brukt til tekstil, papir og komposittmaterialer.
5. Kjemisk råtning- Kjemikalier blir tillført for å oppløse "pectinen". Dete kan forkorte råtninstiden helt ned til 48 timer. Dette produserer fiber av veldig høy kvalitet. Vi vet at roundupp kan bli brukt, men vi kan ikke se at det å bruke slike kjemikalier er miljøhensyssfulle.

Etter råtning blir hampen brekt, hakket, kjemmet og renset til sluttprodukter som er klare for produksjon og salg.

Firmaer rundt om i verdenen selger maskiner til disse formål og jobber stadig med å forbedre disse prosessene og gjøre kostnadene lavere.
 

 

Hamp er et nytt område så det blr fremdeles eksperimentert mye for å finne ut de forskjellige foredlingsmetodene.
Vi kjenner til følgende metoder for å foredle hamp:

* hammermølle (banking for papir osv.)
* grov decordication (separering av stilk)
* fin decordication
* kardemaskin
* vaskeoppløsning
* dampeksplosjon
* ultralyd
* enzymbehandling
* høyt vanntrykk