Forventet utbytte fra fiber og frø

Forventet utbytte fra fiber og frø

Hammarsten

Utbytte av:

Pr hektar:

Tørr stilk

opp til 9 tonn

Frø

opp til 1200 kg

Olje

Ca 300 liter

Når man planter hamp er det enten for fibrene, frøene eller begge deler. Hamp for fiber gir de beste fibrene (klasse 1). Hamp for frø gir mindre fiber, mer indre treverk og dårligere kvalitet på fibrene.

Et spørsmål som reiser seg er fortjeneste på råmaterialer som stilk, bast, indre treverk, olje og frøkaker. Dette er for tiden vanskelig å anslå, siden vi ikke har produsert hamp i Norge på veldig lenge. Men vi kan presentere de opplysningene vi allerede har.

Bonden som dyrker kan med en eller flere andre bønder slå seg sammen og bruke små investeringer, maskiner og produsere en god del produkter selv. Bønder i Sverige er et godt eksempel på dette. de produserer isolalasjon, biobrensel(pellets), olje, dyrestrø og hampmel. Her vinner gode økololi verdier frem siden det ikke er noen mellomledd fra produsent til kjøper. Noe som sparer samfunnet for mye transportforrurensning.

Økonomi:

 

I England er frøprisen 3.80 pund/ kg. I 2010. Fibrene blir solgt med forskjellige priser for hver mnd; I 2002 var prisen fra  95 pund per tonn tørr stilk, i september, til 125 pund i august. I 2010 varierer prisen fra 115-140 pund. Vi rekomanderer 3.7 kg frø/daa.

 

 

 

 

 

Brutto fortjeneste. Sammenlignbart

 

Tabell 1:

Viser tall som indikerer hvilke inntekter/utgifter man kan ha. Som alle avlinger er hamp også avhengig av gode vekstvilkår. I gode avlinger kan man oppnå 9 t/ha. Men mest sannsynlig er et gjennomsnitt på 7.5 t/ha.

Tabellene er hentet fra dyrkerguiden til grossistselskapet Hemcore i England.

 

 

Tabell 1. I Britiske Pund.

v-vinter.s-sommer.

v

Raps

v

Bønner

s

Raps

s

Bønner

Erter

S

Bygg

Linfrø

Hamp

Subsidier

0

37

0

37

37

0

0

0

0

0

Utbytte

3.5

4.0

2.0

3.5

4.0

6.0

2.0

6.0

7.5

9.0

Verdi avling

220

130

220

130

225

110

255

132.5

132.5

132.5

Avkastning

770

557

440

492

937

660

510

795

994

1193

Frø

45

60

50

80

125

60

85

137

137

137

Gjødsel

186

60

123

60

90

123

123

155

155

155

Kjemikalier

195

105

78

88

120

98

72

13

13

13

Kutting

30

30

30

30

30

30

30

60

60

60

Raking

0

0

0

0

0

0

0

10

10

10

Balling

0

0

0

0

0

0

0

66

82

99

Tørking/behandling

7

8

4

7

8

12

4

0

0

0

Total

463

263

285

265

373

323

314

441

457

474

Brutto fortjeneste

307

294

155

227

564

337

196

354

537

719

 

Transportutgifter til fabrikk. Antatt avling 7.5t/ha. 

 

10 mile radius £4/t £30/ha GM = £507

30 mile radius £10/t £75/ha GM = £462

50 mile radius £12/t £90/ha GM = £447

100 mile radius £15 £112/ha GM = £425Tabell 2.

Brutto fortjeneste stilk og frøavling:

 

Denne tabellen viser hva som kan forventes av en avling på 6 tonn stilk og 1.2 tonn frø per ha. Avlinger opp mot 7 tonn stilk og 1.7 tonn frø har forekommet og har gitt fortjenester godt over 1000 pund/ha.

 

Tonn stilk per hektar         

6.0

Tonn frø per hektar 

1.2

Stilk omsetning pris mars 2010 £132.50/tonne

795

Frø omsetning pris mars 2010   £478.00/tonne

574

Total omsetning

1,369

Variable kostnader

 

Frø 

137

Gjødsel 

155

Kjemikalier

13

Tresking

60

Kutting 

60

Raking 

10

Balling

66

Tørking/ behandling

48

Totale kostnader

549

 

 

Brutto fortjeneste før transport.

820

 

NB. Figurene er ment som en illustrasjon og det blir anbefalt å sette inn egne tall.