Hampkultivasjon i verden i år 2000 med eller uten lisens

Hvor mye hamp som blir dyrket i dag er det ingen som har telling på men her er hampkultivasjon i verden i år 2000 med eller uten lisens

 

Det vi vet er at det i dag blir dyrket hamp i Canada, nesten hele usa og alle land i EU untatt i Norge som er det siste industrilandet som ikke tillater hamp! Hvor mye hamp som blir dyrket i 2010 er det heller ikke så like lett å finne ut av, siden dyrkningen har eksplodert. Så bare for å gi en oversikt bruker vi fremdeles disse tallene fra 2000 for i gi litt innsikt. Vi prøver å finne gjeldende tall for 2010, disse vil komme løpende.

Østerrike

700 ha

Irland

Forsøksstadium

Kina

Svært mye

Jamaica

Forsøksstadium

Danmark

Tillat 2001

Polen

40.000ha

England

2.425ha

USA

Forsøksstadium

Frankrike

12.000ha

New Zeland

Oppstart

Tyskland

4.000ha

Romania

1.000ha

Ungarn

6.000

Russland

?

Italia

Oppstart

Ukraina

1.500ha

Nederland

1.100ha

Sveits

250ha

Australia

Oppstart

Jugoslavia

1.500ha

Canada

1.200ha

Spania

2.000ha

Finland

1.300ha

Japan

12.5ha

Sverige

Tillatt i 2003

Norge

Ikke tillatt ennå

 

 

Sammendrag av Stuart Carpemters (Britisk Fiberkonsulent) presentasjon for den nordamerikanske industrielle hamprådsamling, november 1998, angående industriell hampdyrking i Europa.

EU subsidierer i dag 625 til 1000 kr/da for industriell hamp. Produksjonen stiger enormt. Fra 1994 til 1998 steg produksjonen fra 40.000da til 160.000da. Disse tallene samsvarer ikke helt med foredlingstallene, da spanske bønder produserer for å motta subsidier. Den samlede spanske produksjonen er på ca. 8.000 da.

I dag finnes det ca 15 foredlingsfabrikker i Europa med hovedfeste i Holland, Tyskland, Storbritannia og Polen. Hamp blir kuttet med en vanlig forhøster eller en importert hampinnhøster. Mest vanlig er det å bruke margen og barken. I løpet av 1998 ble det solgt ca 23.400.000 kg marg som hestebedding. Margen absorberer mer fuktighet og støver ikke slik treflis gjør. Da slipper dyrene å bli plaget av astma eller lignende, og det komposterer på ¼ av tiden som treflis ville brukt. Markedet for fuglestrø, kattestrø, samt byggematerialer er økende, i tillegg blir det brukt mye som isolasjon. Når det gjelder barken (basten) blir dette brukt til produksjon av pengesedler, sigarettpapir, fyllmasse i plastikk, tekstiler og bøker.

Prosessen for separering av fibre til å lage papirmasse krever mindre bruk av kjemikalier, men bruker lengre tid på å tørke i forhold til papir laget av tre. Hampepapiret tåler mer enn trepapir, og det holder seg hvitt i flere hundre år og har en konkurransedyktig pris.

Industriell hamp har ingen psykoaktive egenskaper i følge definisjonen til EØS. Innholdet av Tetra-Hydro-Cannabinol (THC), det psykoaktive stoffet i hamp, skal være mindre enn 0.2%.