Hvordan gjødsle og så

Det finnes mange måter å så hamp på. I Norge trenger vi nok et par forsøksår før vi vet hvordan vi sår de forskjellige typene. Her viser vi noen eksempler på såing:

Mr. Moes fra Monitoa Provinsial Government i Manitoa, Canada (55 - 60 breddegrader), var involvert i forsøk på å så hamp i 1995 og 1996. På disse breddegradene kunne hampefrøet såes i midten av mai, med en vanlig såmaskin. De sådde 400 frø pr m² for fiberavling og 100 frø pr m² for frøavling. Hamp burde såes så jevnt som mulig over jorda og på en dybde på ¾ tomme eller opptil 2 tommer på tørrere jord, f.eks sandholdig silt. Hamp trives best på leirholdige jordtyper.

På god jord brukes 450 frø pr m² for fiberhamp og på dårlig jord 500 - 550 frø pr m². Radbreddene varierer fra 7 - 12 cm. I en god fiberavling vil 300 planter bli presentert ved innhøsting. Når hamp dyrkes for frøproduksjon skal tettheten ved innhøsting være fra 30 - 180 planter pr m² alt etter som hvilket frø som benyttes.

Gjødsling

Bionic, som er et  EU sertifisert til å selge hampfrø i Sverige rekomanderer å bruke:
160 N  15 P 150 K Kg/ha

Hemptechnologies, som er et kjempestort grosssistselskap i England rekomanderer:

Leirholdig jord  112 N 60 P 120 K Kg/ha

Sandholdig jord 112 N 60 P 150 K KGS/ha

Destod mer N som tilsettes, destod færre og bredere planter blir resultatet. Store planter har mindre bast enn tynne planter.

I Glukhov-områdene i Ukraina er det fordelaktig å dyrke hamp i rotasjon med f.eks poteter, kløver og mais. Hamp er vurdert som "self-compatible", og er noen ganger dyrket vedvarende i 5 - 10 år på samme felt uten å utarme jorden. Gjødsling må økes når man dyrker år etter år på samme felt. I Glukhov har de et forsøksfelt hvor de har dyrket hamp i 60 år. Forsøket har variert fra ingen gjødsel, utbytte 880 kg stilk/ha, til 40 tonn gjødsel/ha, utbytte 7.000 - 8.000 kg stilk/ha. Dett er informasjon vi har tatt fra boken "Hemp Today 1997" så denne informasjonen er lit uttadert men informativ.



Litt mer om såing:

 

FNH vil være behjelpelige med valg av frø og vil kunne levere frø.

 

 

Som alle andre små frøplanter, forlanger hampen et preparert og sprøtt såbed. På alle, unntatt de lyseste jordtypene, skal jorda pløyes om høsten. Det burde harves før såing.

Hampen må sås etter at det ikke lenger er noen risiko for hard frost og når jordtemperaturen har nådd en temperatur på over 10 grader celsius. Dette kan normalt forventes i maimåned.

 

Hampen vil komme til syne 5-7 dager etter såing. Avlingen vil vokse litt tregt i starten, men vil vokse fra både ugress og skadedyr. Forsiktig oppmerksomhet trengs i en tørr vår. Hampen vil ikke trenge så godt igjennom jord som er pakket, sådybde burde være på 2-5 cm og jord kondisjon er kritisk. Det er viktig å bruke sunne og velspirende frø. Plantetallet varierer fra 150 –250 planter per m2. En bra fiberkvalitet oppnås ved et relativt høyt plantetall. Laveste plantetall benyttes dersom man sår på dobbel radavstand (25 cm)  for å muliggjøre radrensing. Såmengden varierer fra mellom 20-50 kg/ha ved tusenkorn vekt mellom 12-20 g.

 

Vi har disse to groplanene:


FNH har gleden av å presentere dyrkeguiden for hamp for 2010, endes som epost til alle som ønsker et eksemplar.

Økologisk dyrkeguide (svensk, 2006), trykk her for å laste ned i pdf-format


Dyrkerguide fra landbruksdept. Ontario. Canada. Trykk her!